Vedligeholdelse

Sæson vedligeholdelsen er den største post i budgettet. Grunden til denne placering er, at vi har et stort grønt fælles areal, som indbefatter store græsarealer, to regnvandsbassiner samt en masser træer samt lavere beplantning.

Disse områder vedligeholdes af BG Anlægsteknik, som foreningen har tegnet kontrakt med.

Vedligeholdelsen indeholder:

  • Græsslåning på det store fællesareal, samt på alle boligveje
  • Pasning af bede
  • Pasning af træer
  • Pasning af regnvandsbassiner
  • Pasning af stier
  • Snerydning
  • Saltning

Udover den sæsonbestemte vedligeholdelse er der også oprettet en vejfond, som skal lette en fornyelse af asfalten i 2023 (Skønnet)

Alt ovenstående skal sikre at det er pænt og skønt at bo på Bærmosehøjen.