General forsamling 25/2-20

Oprettet: 13.02.20 (skrevet på fb d. 11.02.20)

Kære naboer!
I dag er fristen for bidrag til generalforsamlingen den 25/2. I samme ombæring skulle I i dag have modtaget en endelig indkaldelse i jeres postkasse.
Grundet ferie (fra min side) og en glemt computer med tilhørende udskrift af den selvsamme indkaldelse (ligeledes fra min side), må I desværre vente til fredag med at få den i jeres postkasser!
Dette beklager jeg meget og håber på jeres forståelse desangående!?! ?
Som en tilføjelse kan jeg sige at vi har kigget i paragrafferne og i den forbindelse kan vi konstatere at der faktisk kun ligger en indkaldelsesfrist på 14 dage til hhv alm. generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling (at I får 2 indkaldelser er en ekstra service ?). Da der til den ordinære generalforsamling vil være punkter der kræver vedtægtsændringer og der derved er et vist krav til antallet af fremmødte, vil der med den indkaldelse I får ind af brevsprækken i denne uge, desuden ligge en indkaldelse til en evt. ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære, så fremt vi ikke er beslutningsdygtige på denne. Eneste punkter på dagsordenen vil være de punkter, der ikke kunne stemmes igennem på den ordinære. På den måde slipper vi for at skulle indkalde 2 gange, og I slipper for at skulle møde op. ?
Vi håber på et stort fremmøde den 25!
På bestyrelsens vegne
Kristian Lundsgaard
/ Formand