Bestyrelsen

Bestyrelsen består for indeværende år (marts ’20 – marts ’21) af følgende medlemmer:

  • Formand: Kristian Lundsgaard (nr 1)
  • Næstformand: Anders Horst (nr 9)
  • Kasserer: Dennis Caludann (nr 13)

Menige medlemmer:

  • Tim Rasmussen (nr 59)
  • Webmaster: Esben Villefrance (nr 113)