Gebyr ved gæld

Oprettet: 04.08.19

Hej naboer

Mht. af betaling af kontingent til vores grundejerforening, så hermed et varsel fra bestyrelsen om, at hvis man efter næste betaling til oktober vedr. for 4. kvartal 2019 forsat har gæld til grundejerforeningen, så vil vi gøre bruge af mandatet fra sidste år generalforsamling, hvor vi kan pålægge skyldnere et gebyr på 100 kr. og udover gebyret også gøre brug af kapital 7, stk. 3 i vedtægerne: "Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb"

Vi gør det fordi vi bruger en del fritid på at varetage økonomien og den tid vil vi gerne bruge på noget andet. Der er desværre en del arbejde i det, og så kan folk nok regne ud, at det ikke kun er 1-2 huse vi taler om. Det har i noget tid været en tidsrøver. Jeg vil fx. gerne undgå at skulle gå rundt til folk og banke på eller smide rykkerbreve i postkasserne.

Med et håb om at folk får afregnet

?

God aften fra bestyrelsen.