Vedligeholdelse

Sæson vedligeholdelsen er den største post i budgettet. Posten dækker over vedligehold af vores store grønne fællesareal, som indbefatter store græsarealer, et regnvandsbassin, flere træer samt lavere beplantning.

Disse områder vedligeholdes af BG Anlægsteknik, som foreningen har tegnet kontrakt med.

Vedligeholdelsen indeholder i indeværende sæson:

  • Græsslåning på det store fællesareal, samt på alle boligveje (ca 16 stk)

Følgende sker én gang:

  • Pasning af bede
  • Pasning af træer
  • Pasning af regnvandsbassiner
  • Pasning af stier

Følgende sker v. snefald på 10 cm eller ved kald (betaling pr. gang):

  • Snerydning
  • Saltning

Udover den sæsonbestemte vedligeholdelse er der også oprettet en vejfond, som skal lette en fornyelse af asfalten i 2023 (skønnet)

Alt ovenstående skal sikre at det er pænt og skønt at bo på Bærmosehøjen.