Vedligeholdelse

Sæson vedligeholdelsen er den største post i budgettet. Posten dækker over vedligehold af vores store grønne fællesareal, som indbefatter store græsarealer, et regnvandsbassin, flere træer samt lavere beplantning.

Disse områder vedligeholdes af CB Anlæg, som foreningen har en tillidsaftale med.

Vedligeholdelsen indeholder i indeværende sæson:

  • Græsslåning på det store fællesareal, samt på alle boligveje (udføres efter behov).

Følgende sker én gang årligt (hvis der er behov for det):

  • Pasning af bede
  • Pasning af stier

Følgende udføres efter behov eller ved kald (betaling pr. gang):

  • Snerydning
  • Saltning

Udover den sæsonbestemte vedligeholdelse er der også oprettet en vejfond, som skal lette en fornyelse af asfalten i 2023 (skønnet)

Alt ovenstående skal sikre at det er pænt og skønt at bo på Bærmosehøjen.