Vedligeholdelse

Sæson vedligeholdelsen er den største post i budgettet. Posten dækker over vedligehold af vores store grønne fællesareal og græs på stikvejene.

Disse områder vedligeholdes af BG Anlæg, som foreningen har en tillidsaftale med.

Vedligeholdelsen indeholder i indeværende sæson:

  • Græsslåning på det store fællesareal, samt på alle boligveje (udføres efter behov).
  • Ukrudts bekæmpelse af stier 2 gange årligt

Følgende kan tilkøbes (hvis der er behov for det):

  • Pasning af bede eller andet kan tilkøbes for 450kr. i timen eks moms

Følgende udføres efter behov eller ved kald (betaling pr. gang):

  • Snerydning
  • Saltning

Udover den sæsonbestemte vedligeholdelse er der også oprettet en vejfond, som skal lette en fornyelse af asfalten ved behov.

Alt ovenstående skal sikre at det er pænt og skønt at bo på Bærmosehøjen.