Endelig dagsorden

Endelig dagsorden GF 2021

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 3. Aflæggelse af regnskab og budget v. bestyrelsen
 4. Info omkring bankstatus mm1
 5. Årsberetning fra vores ”sociale udvalg”
 6. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne.
 7. Orienteringspunkter 
  1. GDPR-regler.
  2. Ny leverandør af vedligehold
  3. Vejstykke v. gamle Bærmosehøjen
  4. Projekt “Hjertestarter”
  5. Beslutningsgrundlag v. fremtidige GF
 8. Punkter til afstemning: 
  1. Belysning på stisystemer2
   1. Afstemning om forslag 1 til 4
   2. Ønskes belysning på begge stier (JA/NEJ). Bortfalder hvis forslag 4 vedtages eller der stemmes NEJ til punkt 8.1.1.
 9. Afstemning ift. vedtægtsændring (§18 stk 5)3  
 10. Bestyrelsens fordeling af eksisterende ressourcer4
 11. Vedtagelse af budget
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter5
  1. Kristian (nr. 1) og Esben (nr. 113) træder ud af bestyrelsen. 
  2. Anders (nr 9), Dennis (nr 13) og Tim (nr 59) genopstiller
 13. Eventuelt

Uddybning af punkter på dagsordenen: 

 1. Grundet stigende gebyrer på den daglige drift, samt udmeldte negative renter har bestyrelsen undersøgt undersøgt mulighederne for at investere vejfondens midler i investerings puljer.
 1. Vi har i løbet af sommeren, indhentet forskellige tilbud på belysning på stisystemet på vores grønne områder. Alle priser er endt over 150.000 kr, hvorfor vi som enig bestyrelse, har valgt at takke nej til dem. Alternativt har vi fundet en løsning med kraftige solcellelamper, der gør det økonomisk muligt at få noget vi også vil være glade for. Som orienteringslys på stisystemer, anbefaler producenten en afstand på mellem 10 og 15 meter. Se link for yderligere information om lampen (Solcellelampe).

  3 forslag beregnet ud fra en afstand på lamperne på hhv. 5, 10 og 15 meter, og tager udgangspunkt i at vi skal bruge min. 2 store fliser samt 1 lille til ankring af hver lampe i jorden. Desuden skal der tillægges et mindre beløb til div. skruer. I første omgang er der taget udgangspunkt i, at vi vil opsætte lamper på den del af stien, der ligger fra indkørslen til den gamle del af Bærmosehøjen og op til den asfalterede gangsti. 

Forslag 1:
5 meter mellem lamperne:     240 meter/ 5 = 48 lamper
48 lamper á 1199,20 kr = 57.561,60 kr 
96 fliser á 15,50 kr = 1448 kr
48 fliser á 2,90 kr = 139, 20 kr
Samlet pris = 59.148,80 kr
Alternativ m. jordanker i stedet for fliser: 48 jordankre á ca 200 kr = 9600 kr
Samlet pris = 67.161,60 kr

Forslag 2:
10 meter mellem lamperne: 240 meter/ 10 = 24 lamper
24 lamper á 1199,20 kr = 28.780,80 kr 
48 fliser á 15,50 kr = 748 kr
24 fliser á 2,90 kr = 69,60 kr
Samlet pris = 29.598,40 kr
Alternativ m. jordanker i stedet for fliser: 24 jordankre á ca 200 kr = 4800 kr
Samlet pris = 33.580, 80 kr

Forslag 3:
15 meter mellem lamperne: 240 meter/ 15 = 16 lamper
16 lamper á 1199,20 kr = 19.187,20 kr
32 fliser á 15,50 kr = 496 kr
16 fliser á 2,90 kr = 46,40 kr
Samlet pris =19.729,60 kr.      
Alternativ m. jordanker i stedet for fliser: 16 jordankre á ca 200 kr = 3200 kr
Samlet pris = 22.387,20 kr

Forslag 4:
5 lamper á 1199,20 kr = 5996 kr
6 fliser á 15,50 kr = 93 kr
3 fliser á 2,90 kr = 8,70 kr
2 jordanker á ca. 200 kr = 400
Samlet pris = 6.497,70 kr.
Dette er et alternativ for bedst at kunne vurdere effekten af lamperne, samt hvilken afstand og hvilken ankring der er bedst, inden vi køber stort ind. Stemmes dette forslag igennem indkaldes til ekstraordinær generalforsamling vedrørende indkøb af flere lamper, når lamperne er testet.

Under afstemning af dette punkt, bliver vi nødt til at stemme for ét forslag af gangen. Ønsker man f.eks. det første forslag, så stemmer man “ja” når den er til afstemning. Ønsker man forslag 2, stemmer man “ja” dér osv. Ønsker man ikke at benytte sig af nogle af forslagene, så stemmer man “nej” til alle. Når alle forslag har været til afstemning, ryger det med flest “jaér” til endelig afstemning. Vi tager naturligvis højde for fuldmagter i denne sammenhæng. Afleverer man en fuldmagt skal man derfor tage højde for, om man vil stemme ja til mere end ét af de fire forslag, og i givet fald, hvilke. 

I forhold til afstemningen af punkt 8.1.2: Stemmes der ja, kommer der en merpris der beregnes ud fra det valgte forslag i afstemningen 8.1.1.

 1. Grundet muligheden for, at Anders Bertram (Zebrabyg) kan blive nødt til at indtræde i vores forening, da han endnu ikke har dannet sin egen grundejerforening, vil vi fra bestyrelsens side, opfordre til, at ovennævnte paragraf ændre til det nedenstående, så han ikke kan stemme sig selv ind i bestyrelsen for derved at slippe helt for kontingentbetaling. 

  Ordlyden ønskes ændret til dette: “Bestyrelseshverv er ulønnet, men aktive bestyrelsesmedlemmer, får en refusion svarende til én boligenheds kontingentbetaling pr. år. Beløbets størrelse følger den på tidspunktet fastsatte kontingent betaling. Suppleanter fritages ikke.” 

  Der skal opnås 2/3 tilslutning til denne ordlyd for at punktet kan vedtages. 
 1. Da vi som bestyrelsesmedlemmer allerede opnår en refusion i kontingentbetaling, vil vi fremadrettet omfordele de midler, vi som bestyrelse råder over. Helt konkret betyder det, at vi ønsker muligheden for at give en lille gave til afgående bestyrelsesmedlemmer eller til øvrige af foreningens medlemmer, hvis de (i begge tilfælde) har ydet en stor indsats for foreningen. Gavens indhold og værdi bestemmes af den siddende bestyrelse, men det samlede beløb vil på årsbasis, aldrig overstige det beløb, der i forvejen er sat af til bestyrelsesarbejde jvf. budgettet. 

 2. Vi kommer til at mangle medlemmer i bestyrelsen fremadrettet. Jvf. vedtægterne er bestyrelsen gyldig, hvis den består af 3 medlemmer (formand, næstformand og kasserer), men de nævnte som genopstiller, ønsker ikke at sidde der alene, og ønsker desuden ikke at besætte alle 3 poster. Træder andre ikke til, betyder det, at bestyrelsen opløser sig selv, og den daglige drift overgår til nøddrift. Det betyder, at alle forefaldende regninger som vedligehold, forsikringer osv vil blive betalt, mens alt andet bestyrelsesarbejde suspenderes. Vi frasiger os derfor muligheden for at udvikle på området med denne løsning. Det sociale udvalg vil ligeledes blive nedlagt, ligesom alle tildelte midler dertil, vil blive tilbageført. Jeg kan ikke udtrykke hvor meget jeg IKKE ønsker dette, så herfra skal der lyde en meget kraftig opfordring til at vurdere, om ikke det kunne give mening, at træde ind i bestyrelsen? Arbejdet er ikke overvældende, og man får samtidig en unik mulighed for at sætte sit præg på den retning vi i fællesskab bevæger os i, herude.