2019 23/10 Bestyrelsesmøde

 • Opfølgning fra sidste møde:
  • EGF: Vi afslutter sagen med Zebrabyg 
  • Vi fastholder forslaget om fritagelse og fremlægger på kommende GF
  • Slidlag: Det afsatte beløb til skift af slidlag er fint. Der kan komme små reparationer indenfor de kommende år. 
  • Hjemmesiden: Som udgangspunkt arbejder vi med tanken om at fjerne log-in funktionen. Vi ser på det frem til næste møde. 
  • Vedligehold: Alt er bragt i orden. Kommunen er opdateret og korrekt vedligehold er påbegyndt.
 • Asfalt på sidste vej:
  • Helge Haubo siger at kantstenen på hjørnet skal skiftes først, inden der kommer slidlag på. Men det skal nok komme. 
 • Hjertestarter
  • Ansøgning inden marts 2020. Vi hører den gamle Bærmosehøjen om de vil være med. Som udgangspunkt sender vi en ansøgning og ellers stiller vi til forslag på GF om vi vil købe en, hvis ikke vi får en. 
 • Kontingent
  • 9 medlemmer betaler ikke, og flere af dem betaler generelt ikke til tiden. De værste betalere vil modtage en rykker samt gebyr i postkassen indenfor kort tid. 
 • Arrangementer
  • "Byttebørs" for legetøj
 • Fremtiden
 • Dato for nytårskur
  • Fredag d. 10/1
 • Hjemmesiden
  • Siden har fået et sikkerheds plug-in, så den burde være god sikker nu.