2020 Ekstraordinær generalforsamling

25 februar 2020 - Trige Forsamlingshus

Klokken 20:30 - 21:30


Der var deltagelse fra 64 pct. af grundejerforeningensmedlemmer – enten ved fysisk fremmøde eller ved fuldmagt. Der var 32 hustande repræsenteret ved fysisk fremmødeBestyrelsen kvitterede for den flotte deltagelse.

  1. Valg af dirigent

Næstformand Anders Horst Petersen valgt til dirigent

  1. Punkter til afstemning.
    1. Kontingentfritagelse for bestyrelsesmedlemmer*
    2. Omstrukturering af bestyrelsens sammensætning*

Begge punkter kræver ændringer af forenings vedtægter hvilket på den ekstraordinære generalforsamling kan ske med almindeligt flertal.

Pkt. 2.a om kontingentfritagelse for bestyrelsesmedlemmer blev godkendt med 48 stemmer for (ja), 19 stemmer imod (nej) og 11 stemmer var blanke.

Det blev under punktet anbefalet at ændre ordlyden til kontingentnedsættelse fremadrettet.

Punktet om kontingentnedsættelse kan sættes på alle kommende generalforsamlinger.

Pkt. 2.b om omstrukturering af bestyrelsens sammensætning blev efter drøftelse foreslået forkastet pga. den upræcise formulering.

Der var 6 stemmer (ja) for forslaget, 65 stemte imod (nej) og 3 stemmer var blanke.

Forslaget tages op igen på næste generalforsamling.

  1. Eventuelt 

Der var ikke bemærkninger til punktet.

Referatet er godkendt af dirigent (næstformand) og formand!