2018 Ekstraordinær generalforsamling

9 april 2018 | 19:30 – 20:30 | Trige forsamlingshus 

udviddet beslutningsreferat

Emner på dagsordenen

Punkt 1 – Valg af dirigent
Anders Horst Petersen (nr. 9) blev valgt til mødets dirigent
Punkt 2 – Information

Den nye bestyrelse har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Kristian Bjørn Lundsgaard, nr. 1

Næstformand: Anders Horst Petersen, nr. 9

Kasserer: Lars Kiilerich, nr. 65

Menige medlemmer: Johannes Lomholt, nr 3 og Dennis Caludann Schwartz, nr. 13

Suppleant: Helena Jensen, nr. 109

Opfølgning på punkt 4d fra generalforsamlingen:

Efter at have set på lovgivningen på området kan vi se, at det ikke er tilladt jf. offentlighedsloven. Efter at have nærlæst egne vedtægter også, kan bestyrelsen dog konstatere følgende:

  • Man har ikke stemmeret ved generalforsamlinger hvis man ikke har betalt rettidigt. Denne viden ligger bestyrelsen inde med og er bekendt med, og evt. stemmer afgivet af ikke-stemmeberettigede vil ikke tælle med i en afstemning. Disse stemmer frasorteres uden at det gøres forsamlingen bekendt med, hvem der ikke tæller med. 
Punkt 3 – Afstemning
Vedligeholdelsen af grønne arealer på stikvejene
Flere græsklipninger på fællesarealerne
Råderet over udseendet af de grønne fællesarealer på hver enkelt stikvej
Opsætning af Nabohjælpskilte
Til punkt a) + c) var der deslige forudsætninger for beslutningen – jf. dagsordenen.
Til punkt d) var der deslige 4 forslag – jf. dagsordenen.

Udvidet beslutningsreferat af punkt a – d | 

  1. Formuleringen af forslaget var forstået og afstemningen forløb uden problemer. 

Konklusion: Forslaget blev nedstemt og stemmerne fordelte sig således:

Ja: 25 Nej: 28 Blank: 2

  1. Se punkt a)

Konklusion: Forslaget blev godkendt og stemmerne fordelte sig således: 

Ja: 34 Nej: 15 Blank: 6

  1. Se punkt a)

Konklusion: Forslaget blev godkendt og stemmerne fordelte sig således:

Ja: 39 Nej: 12 Blank: 4

  1. Se punkt a)

Konklusion: Forslaget nr. 1 blev vedtaget og stemmerne fordelte sig således:

Forslag 1: 29 Forslag 2: 18 Forslag 3: Forslag 4: 0 Blank: 2  

Punkt 4 – Eventuelt

Efter en forespørgsel omkring rågekolonien af et af medlemmerne, forklarede bestyrelsen, at vi ikke kunne give et økonomisk tilskud til reguleringen af kolonien, da forslaget i sig selv var ulovligt jf. naturfredningsloven. Der arbejdes stadig videre med sagen, så der kan findes en løsning. 

Bestyrelsen informere om, at Zebrabyg/ Pilehegnet a/s har modtaget vores stævning, og har nu en responstid på 14 dage. Vi arbejder videre på sagen – info følger snarest. 

Referatet godkendt af formand og dirigent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =