2019/05/09 Konstituerende bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde:

 1. Velkomst
 2. Konstituering 
  1. Formand: Kristian (1 år) 
  2. Næstformand: Anders (1 år) 
  3. Kasserer: Dennis (2 år) 
  4. Øvrige: Tim (1 år), Esben (2 år) 
 3. Zebrabyg
  1. Gennemgang af sagen og aftalen – der sendes en skrivelse ud i forbindelse med referaterne. 
 4. Vedligehold
  1. Vi arbejder videre med tilbuddet fra BG – Kristian arbejder på at få nedsat prisen. 
 5. Referat
  1. Generalforsamlingen:
   1. Da vi ikke var beslutningsdygtige på den ordinære generalforsamling er der ikke noget udarbejdet et beslutningsreferat. Der blev orienteret om alle punkter på dagsordenen. 
  2. Ekstraordinære generalforsamling:
   1. Kristian udformer til godkendelse i den øvrige bestyrelse
 6. Evt. 
  1. Vi lægger en føler ud ift et bankskifte væk fra SydBank
  2. Hjemmesiden skal have et løft – vi indkalder til møde primo juni for at få styr på den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 − one =