2019/08/21 Bestyrelsesmøde

Dagsorden d. 21/8 – 19

 • Ekstraordinær generalforsamling
  • 1 valg: Vi opgiver kampen
   • Anders kontaktes og får det som han vil have det
  • 2. valg: Vi ophæver kontrakten
   • Vedtægtsændringerne skal stemmes igennem
   • Kræver opbakning blandt medlemmerne da han indtræder med 30% af stemmerne. 
   • Kan give generel nedsættelse af kontingentet
   • Øgede udgifter til vedligehold samt snerydning
   • Potentielt mere arbejde for bestyrelsen 
   • Muligt retsligt efterspil
 • Økonomi – oversigt. 
  • Investeringer? 
  • Forslag om friholdelse af kontingent til bestyrelsesmedlemmer (for at gøre det mere attraktivt at sidde der) 
  • Bestyrelsen afsætter 15.000 kr på budgettet til en ønskepulje som skal ansøges omkring nytår – skal godkendes på GF i februar/ marts
  • Vi undersøger prisen på at få skiftet slidlag på alle vejene for at vurdere om der er budgetteret korrekt ift vejfonden. 
 • Opdatering af hjemmesiden
  • Vi er igang med at se på log-in systemet, da det nuværende ikke fungerer. Der ville komme yderligere information om dette på et senere tidspunkt.
 • Vedligehold
  • Kontakter hhv. BG Anlæg og Bo ift vedligehold af overløbssøerne. Gøres det – og gøres det korrekt?
  • Har lige kontaktet kommunen vedr. vedligehold af vejstykket langs Holmkærvej og Lergravvej, der ikke er sket endnu, efter seneste kontakt/ svar primo juli. 
 • Evt. 
  • Næste møde: Muligvis start september, ellers onsdag 23/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + one =