2020/05/03 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 3. maj 2020

Dagsorden: 

Lys på stien: 

Konkret tilbud på 110.000 – 130.000 kr (fra Rafn-EL). Tilbuddet er fra asfalteret sti, ned forbi søen og helt til Zebrabyg. Vi undersøger om det er muligt at presse prisen ved at lave gravearbejdet selv? Daniel kontakter for yderligere info vedr. endelig pris, hvis begge stier skal med, samt hvad det evt. ville koste hvis vi selv graver.

Anders kontakter Helge Haubo (kommunen) ift. tilslutningsafgiften samt muligheden for selv at lave hele projektet.  

Kristian kontakter Risskov EL vedr. lignende tilbud 

Ydermere er der søgt 3 konkrete tilbud gennem 3byggetillbud.dk  

Dennis ansøger Tryg-fonden. 

Hjemmesiden:

Alle referater lægges under “om foreningen” – “referater” (og generalforsamlinger). 

Ydermere skal der ændres i “medlemsskab”. Der slettes at der skal betales i 4 rater, ligesom der skal tilføjes at restance ift. kontingent ved salg, ligger mellem køber og sælger.

Der tilføjes et punkt til ejendomsmæglere, hvor de kan finde information vedr. hussalg i området. 

Fartbump:

Vi har søgt ved kommunen om muligheden for at få etableret fartbump på hhv. Lergravvej og Holmkærvej, da beboere ved disse veje, oplever at der køres meget stærkt på vejene. Vi mangler stadig svar fra kommunen omkring dette, men en umiddelbar pris, hvis vi selv vil lave det, ligger omkring 15.000 kr/ stk (indhentet ved NCC). Optimalt set ønskes 3 – 4 stk, men vi tænker at vi kan starte 2 – ét på hver vej. 

Legendebørn skilte:

En umiddelbar pris for et sådan skilt ligger omkring 1250 kr. Vi søger om tilladelse til at opsætte 4 stk ved indkørsel til områder fra hhv. Holmkærvej og Lergravvej. 

Anders kontakter kommunen.  

Evt. :

Træet, der er gået ud på fællesområdet ønsker vi udskiftet. Vi hører ved kommunen, hvilket træ der skal plantes og hvornår det skal gøres. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + fourteen =