2020/10/05 Bestyrelsesmøde

Dagsorden 5. okt. 2020: 

Tilstede: Fuld bestyrelse

Ordstyrer: Anders Horst

Referent: Kristian Lundsgaard

Skæve træer på fællesområder: 

Vi oplever skæve træer på flere af fællesområderne (især nede ved 53 – 71). Ydermere er det oplevet flere gange på det store fællesområde. Vi undersøger, hvor udbredt det er, og hvad vi evt. kan gøre ved det. Hele området gennemgås ift. forbedringer. 

Mail til kommunen: 

Vi kontakter kommunen ift. fartdæmpning på hhv. Lergravvej og Holmkærvej ud for nr 3 og nr 107. Vi har indhentet tilbud ved NCC på kr. 15.000/ stk, hvis vi selv skal etablere dem. Dertil kommer udgift til maling af stiber mm. på dem. Ydermere spørges ind til opsætning af relevant skiltning i den henseende. Belysningen på Holmkærvej og Lergravvej (op til Bærmosehøjen) spørges ligeledes ind til. 

BG vedligehold: 

Det er meget svært at få konstruktive svar ud af Chris fra BG Anlægsteknik. Samarbejdet har generelt været meget problematisk i indeværende år, hvorfor vi til næste år forventer at finde en anden løsning ift. vedligehold på området. Det kan have betydning for prisen, men ift. de udfordringer vi har haft, tænker vi at de ekstra penge kan være givet godt ud. Vi sonderer mulighederne og præsenterer valget ved kommende GF. 

Asfaltarbejdet herude: 

Vi afventer vinterens komme ift. at gøre mere ved asfalten på 95 – 113. Vi er ikke overbeviste om, at asfalten er lige så god som vi er blevet lovet, men vi har valgt ikke at bruge flere kræfter på at gøre noget på denne side af vinteren. Vi har en stående aftale om endnu en gennemgang/ besigtigelse med kommunen igen til foråret, hvilket vi gerne vil tage imod. 

Havearbejde – generelt:

Vi har i indeværende havesæson fået flere henvendelser vedr. brug af motoriserede haveredskaber på skæve tidspunkter af døgnet. Vi henstiller fra bestyrelsens side til, at man overholde de generelle (og officielle) retningslinjer på området, der hedder at man henstiller til ingen brug af sådanne redskaber efter kl 18 på hverdage og før kl 8 i weekender. Husk at udvise hensyn til jeres naboer. 

Belysning på sti: 

De 3 tilbud vi har fået indhentet, er alle over 150.000 kr, hvilket har betydet at vi som bestyrelse har takket nej. Som udgangspunkt tænker vi derfor at forslaget om belysning på stisystemerne på det store fællesområde ikke bliver til noget. Alternativt har Daniel (nr. 23) overvejet om der eksisterer solcellelamper, der kan virke som et fornuftigt alternativ. Dette kigger vi ind i. 

Hjertestarter: 

Vi ansøger igen til næste år – evt. bestiller vi en (gerne i samarbejde med den gamle del af Bærmosehøjen).

Punkter til kommende Generalforsamling:

Refusion af kontingent for bestyrelsesmedlemmer på kr. 2000/ år. 

OBS på ny bestyrelse – vi kommer til at mangle medlemmer. 

Evt. 

Kristian sender julebrev, hvori der bl.a. gøres opmærksom på ovenstående ang. bestyrelsen. 

Næste møde: 

Der planlægges et nyt bestyrelsesmøde 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =