2021/01/21 Bestyrelsesmøde

Godkendelse af referat fra sidste møde: Ingen indvendingerGodkendelse af dagsorden: Ingen indvendingerValg af referent: KristianMail kommunen om fartdæmning/ skiltning, belysning Lergravvej og Holmkærvej og cykelsti Lergravvej

 1. Anders tager kontakten. Udkast udarbejdes til godkendelse i bestyrelsen. Kontakten tages inden kommende Generalforsamling.  

De skæve træer mv kan først blive når vejret tillader.

 1. Udskiftning af ødelagte træer bliver først til foråret. Bestyrelsen indkalder til (frivillig) arbejdsdag. Alternativt vil bestyrelsen høre havefirmaet om det vil have arbejdet. 

Belysning sti – for dyrt. Kristian tager fat i Daniel om plan B med solceller lamper. https://solarcamp.dk/phoenix-solcellelampe-belysning-pa-solenergi-aret-rundt

 1. Forslaget med solcelle-lamper tages med på kommende GF. 
  1. Kristian udarbejder tre prisforslag ift. antallet af lamper v hhv 6, 10 og 15 meters afstand pr. lampe. Inkluderet i prisen bliver udgift til hhv. fliser til nedgravning eller jordankre. 
  2. Obs: Fordele og ulemper

Hjemmeside opdatering. 

 1. Der mangler referater fra to bestyrelsesmøder i 2020.
  1. Hjemmesiden er hermed opdateret.
 2. GDPR politik og hjemmeside.
  1. GDPR-politik udarbejdes efter gældende regler på området. Ligger klar inden GF 2021. 
 3. Punktet “opdatering af hjemmeside” kommer på alle fremtidige bestyrelsesmøder.

Vedtægter laves om ift Pilehegnet? 

 1. Udkast til vedtægtsændring udarbejdes og fremlægges til GF 2021. “Refusion svarende til én boligenheds kontingentbetaling pr. år. Beløbets størrelse følger den på tidspunktet fastsatte kontingent betaling” 

Overdragelse af Gl. Bærmosehøjen skulle være i orden

 1. Dette er bekræftet af kommunen pr.5/1 v. Gitte Guldbæk Rasmussen (Landinspektørfirmaet LE34)

 Beslutningsgrundlag til GF laves om? 

 1. At lave det om til antal fremmødte frem for nuværende regler er en god idé, men vi bliver nødt til at afvente Anders Bertrams udtrædelse/ indtrædelse i vores forening, inden vi beslutter det endeligt. 

Udskyde GF eller afholde online?

 1. GF 2021 afholdes online. Dato: Tirs 23/2 – kl 20:00. Information vedr. link sendes både på gruppen på facebook samt pr mail ved henvendelse.  

 Hjertestarter: 

 1. På stand-by grundet planer ved regnvandssø området bag det gamle Bærmosehøjen 

 Afskedsgave til afgående medlemmer i stedet for ud at spise sammen?

 1. Vi finder pengene i en omlægning af midlerne til vores drift, og udvider til også at gælde medlemmer, der gør en ekstraordinær indsats for foreningen. 

 Punkter til GF

 1. Økonomi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + eight =