2021 Ekstraordinær generalforsamling

Placering: Online via Google meet
Dato
:  tirsdag, d. 20/04-2021
Klokkeslæt
:  20:00

Der blev registreret 29 deltagende husstande på den ekstraordinære generalforsamling.

 1. Valg af dirigent og referent

  Mads blev valgt til dirigent
  Anders blev valgt til referent
 2. Information omhandlende belysning.
  • Bestyrelsen fremlægger erfaringer med belysning af stisystemerne på baggrund af testperioden.
   – Se Bilag 1 for yderligere information angående lamperne, budget og opsætning.

   Der var en kort gennemgang af de tekniske specifikationer ift. lamperne. Indstilling af lamperne med enten varmt eller hvidt lys har ikke betydning for hvor lang tid lamperne kan være tændt.

   I forbindelse med de følgende afstemninger blev hver afstemning gennemført to gange så hvis der var enighed i den enkelte husstand kunne det afspejles i afstemningerne
 3. Afstemning, skal der opsættes belysning? (samlet antal stemmer i ())

  a) Ja, på begge stier (36)
  b) Ja, men kun ved den lange sti, ved søen (Rød markeret i bilag 1) (2)
  c) Ja, men kun ved den korte sti (Blå markeret i bilag 1) (3)
  d) Nej tak (9)

  Hvis nej, bortfalder punkterne. IV, V , VI og VII

  Med 36 stemmer for forslag III.a blev næste del af afstemning iværksat
 4. Afstemning, med hvilken afstand (lang sti, rød i bilag 1)

  a) 10m (7)
  b) 15m (14)
  c) 20m (26)
 5. Afstemning, med hvilken afstand (kort sti,  blå i bilag 1)

  a) 10m (11)
  b) 15m (15)
  c) 20m (22)
 6. Afstemning, Kraftigt eller varmt lys

  a) Varmt lys (37)
  b) Kraftigt lys (15)
 7. Endelig afstemning på baggrund af ovenstående afstemninger. (Punkt. III, VI, V og VI)

  Lamper på begge stier opstilles med 20 m. mellemrum og med varmt lys.

  a) Ja (48)
  b) Nej (5)
 8. Information angående forsøg med “faunastriber”

  a) Bestyrelsen fremlægger tankerne bag ideen.

  – Se Bilag 2 for yderligere information angående

  Der var en kort introduktion til forslaget fra bestyrelsen.

  Det blev forud for afstemning påpeget at placeringen tæt på haver kunne være uhensigtsmæssig ift. spredning af uønskede blomster/andre grønne vækster.
 9. Afstemning, må bestyrelsen oprette et test område som anvist i Bilag 2. For at afprøve konceptet med “faunastriber” og vild natur på vores grønne fælles areal.

  a) Ja (30)
  b) Nej (26)

  På baggrund af tilkendegivelserne forbeholder bestyrelsen sig ret til at tilpasse afprøvningen af faunastiber så det ikke giver anledning til umiddelbare gener for hverken grundejerforeningens medlemmer eller øvrige parcelejere i det tilstødende område.

  På baggrund af diskussionen om placering af faunastriber blev der bedt om en tilkendegivelse fra deltagerne på den ekstraordinære generalforsamling om hvorvidt der i bestyrelsen skulle arbejdes videre med en mere overordnet plan for fælles arealet ift. etablering og placering af faunastriber mm.

  17 tilkendegav at bør bestyrelsen gå videre med, mens 8 stemte nej til dette.

  Såfremt der er medlemmer som har viden og erfaring omkring etablering af faunastriber vil bestyrelsen gerne kunne gøre brug af denne.
 10. Fastsættelse af dato for arbejdsdag, hvor vi skal opgrave ødelagte træer og plante nye. Samt rette et par træer op og fælde et træ overfor indgangsstien til gl. bærmosehøjen.

  Bestyrelsen kommer med forslag til arbejdsdag. Lamperne forventes leveret i juni måned, derfor planlægges en arbejdsdag når et mere præcist tidspunkt for levering kendes. Bestyrelsen fremsætter forslag og arbejdsdagen forventes at slutte med grilhygge.

  Udestående opgaver med opretning af træer og nyplantning forventes til efteråret. Også her kommer bestyrelsen med et forslag til dato.

Evt.

Det sociale udvalg gjorde ved mødets start opmærksom på at der fra udvalgets side blev efterlyst flere deltagere. Jimmi (58) og Odd/Lorena (49) meldte sig til at indgå i det sociale udvalgs arbejde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =