2021/05/18 Bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  1. Godkendt uden kommentar. Tim sørger for at få opdateret hjemmesiden med de manglende referater og vedtægter.
 2. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendt uden kommentar.
 3. Valg af referent
  1. Tim blev valgt som referent.
 4. Tilbagevendende punkter fra sidste møde
  1. Status på fartdæmpning/skiltning/belysning (Lergravevej og Holmkærvej) (Anders)
   • Ifølge svarene på de spørgsmål der er sendt til kommunen, så lyder det ikke til at det er noget kommunen ønsker at gøre noget ved.

    Vi tager punkterne omkring belysning på Holmkærvej samt belysning/fortov på Lergravevej med til Repræsentantskabsmødet.

    Anders tager kontakt til kommunen og forsøger at presse på for samme ideer.
  2. Status GDPR (Tim)
   1. Der er ikke noget nyt. Arbejdet fylder meget og der har ikke været tid til at se på det.

    Anders tager bolden på at få lavet udkastet.
  3. Status Domæne adgang til hjemmesiden (Tim)
   1. Dennis har adgangen til domænet. Alle medlemmer af bestyrelsen bliver gjort til redaktør.
  4. Status Pilehegnet
   1. Anders tager kontakt til Anders Bertram omkring status på stiftelse af egen grundejerforening.
  5. Status asfalt og vej fond. Asfalt reparation 95-113, udfordringer med garanti på veje 1-15 og 73-93. (Dennis)
   1. Vi har fået lavet revneforseglinger af NCC, hvor vi forventer en holdbarhed på 2-4 år. Der er nogle reparationer på 1-15 som er lidt mangelful, men her kommer NCC og udbedre fejlene.

    Det er undergrunden der giver sig og derfor må vi forvente at det er noget vi komme til at vedligeholde løbende. Vi vurderer at der er tilstrækkelige midler i vejfonden til at kunne klare denne vedligeholdelse.

    Dennis kæmper stadig med kommunen for at få dem til at dække omkostningerne på reparationerne på vej 1-15 og 73-93. På vej 95-113 har vi stadig garanti, så der regner vi med at få udbedret skaderne i løbet af året.

    Hasse undersøger hvornår de er klar til at få slidlag på vej 50-60.
 5. Oprettelse af aktionsliste, samt ansvarsfordeling.
  1. Ansvarsfordeling før/under/efter arbejdsdag
   1. Opsætning af lamper
    1. Spørg Jens til fliser og rulledims (Alternativ skal vi have indkøbt fliser) (Dennis spørger Jens)
    2. Afhentning af Jord (Dennis)
    3. Skruer og møtrikker (Mads)
    4. Græsfrø og faunafrø (Mads)
    5. Opmåling af placering af lamper (mødes lørdag og laver opmåling, så vi er klar til søndag)
    6. Nedgravningskaptajn (Hasse og Anders)
   2. Pleje af grønne områder
    1. Klipning af buske
    2. Kantning af græs omkring bedene.
    3. Fældning af træet
   3. Oprettelse af fauna områder til afprøvning.
    1. Sidste prioritet i forholdt til arbejdsdagen.
  2. Drøftelse af relevante aktionspunkter
   1. Skur til opbevaring af telt og oppustelig boldbane. (Tim snakker med Martin)
 6. Indkommende punkter
  1. Drøftelse omhandlende afstemning til generalforsamlinger.
   1. Vi har ingen magt og følger blot vedtægterne. Vi har ingen planer om at laver om på praksis, så hvis man har ting der skal drøftes på generalforsamlingen, så skal det være bestyrelsen i hænde i forhold til vedtægterne.
  2. Noget vi ønsker løftet til Repræsentantskabsmøde d. 14/6?
   1. Lys og fortov på Holmkærvej og Lergravevej.
   2. Fortov på Bærmosehøjen på stykket udenfor nr. 1
   3. Hvad er status på området omkring den nye regnvandssø ved Gartner parken?
   4. Planer for støjdæmpning langs motorvejen?
   5. Er der planer for trekantsparkeringen omkring boldbanen?
  3. Udsendelse af sommerhilsen
   1. Mads får lavet udkast til sommerhilsen.
 7. Eventuelt
  1. Overdragelse af vejstykke til den gamle Bærmosehøjen
   1. Det er ikke helt i orden endnu, men det ser ud til at det er meget tæt på. Dennis holder øje og følger op.
  2. Status på ny havemand
   1. Det bliver generelt klippet pænt. Vi har oplevet at der ikke er blevet klippet imellem buske på vej 17-31 og langs kanterne. Vi ser tiden af og tager fat i havemanden hvis det fortsætter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 8 =