2022/08/30 Bestyrelsesmøde

Placering: Bærmosehøjen 23
Dato: 30/8-2022
Klokkeslæt: 17:30

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Godkendt uden bemærkninger

 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt uden bemærkninger

 3. Valg af referent.
  Anders tog referat

 4. Tilbagevendende punkter Fra sidste møde.

  • Status Pilehegnet?
   På baggrund af svaret fra Parcelhusejernes Landsforening er der i bestyrelsen enighed om at der ikke aktivt gøres mere i sagen på nuværende tidspunkt. Vi har aktivt rettet henvendelse til Pilehegnet i januar 2022 for at gøre opmærksom på udløbet af den af Aarhus kommune meddelte dispensation. Derfor agter vi ikke at gøre mere i sagen på nuværende tidspunkt. Svaret fra PL vil blive lagt som bilag sammen med referatet.
  • Vedligeholdelse af sti
   BG anlæg har sprøjtet 2 gange i indeværende sæson. Hasse snakker med Daniel fra BG anlæg i forbindelse med gennemgang om der kan laves mere effektive tiltag, da effekten synes begrænset. Alternativt så vil brænding af ukrudt kunne blive en fast opgave på arbejdsdagen fremadrettet
  • Kasserer adgang til bank og Webmaster adgang?
   Der er endelig opnået adgang efter en utrolig langsommelig sagsbehandling hos Sydbank. Magnus har styr på hjemmeside. Der er ryddet op i spam og uønsket aktivtet.
  • Fondssøgning legeplads
   Mads har søgt Lions Club, Lystrup om 89.000 kr. til legepladsen. Vi afventer svar i september. Desuden skal vi se på en § om opløsning af foreningen som ønskes fra eksempelvis Nordea Fonden.
 5. Nye punkter

  • Anden arbejdsdag i år?
   Der var enighed i bestyrelsen om IKKE at trække mere på foreningens medlemmer i år ift. arbejdsdag. I stedet planlægges i god tid i 2023. Det foreslås konkret at blive lørdag den 13. maj så folk kan planlægge. Det er vigtigt at få lavet aftaler med Jens, Jimmi m.fl. ift. at kunne hjælpe med materiel og køre maskiner på dagen. Bestyrelsen forventer at fremlægge forslag på den kommende GF i februar 2023 at kontingentet forhøjes til 2500 kr. De 250 kr. refunderes til de husstande som deltager på arbejdsdagen. Det arbejdes der videre med af bestyrelsen frem mod GF. Der planlægges GF den 21. februar 2023 under forudsætning af at forsamlingshuset er ledigt. Christian tjekker og booker.
  • Eventuelle ønsker / ideer til mulig bypark ved den store sø
   (Der går nok lang tid før det bliver til noget) Ikke umiddelbart konkrete ønsker. Fællesrådet skal finansiere tiltag via fonde. Der skal også laves aftale med Aarhus kommune om drift af området.
  • Regler for Græs ud til fortov / græs ud til stikvejen
   Der er ikke umiddelbart regler for græs ud til fortov. På Busvejen er det Aarhus kommune som har pligten til at slå græs, fjerne ukrudt, og snerydde. På stikvejene er det den enkelte grundejer som skal slå græs og holde de små arealer.
 6. Eventuelt
  Der laves oversigt på hjemmesiden med datoer for arrangementer i grundejerforeningen: Nytårstaffel, GF, arbejdsdag og sommerfest.
  Der laves også jule- og nytårshilsen fra formand/bestyrelsen. Her vedlægges indkaldelse til GF. Desuden skal det understreges at der IKKE må henkastes haveaffald (eller andet affald i øvrigt) i området.

 7. Bilag
  2022-svar-fra-Parcelhusejernes-Landsforening.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 15 =