2023/03/13 Bestyrelsesmøde

Mandag, 13. marts 2023

Placering: Bærmosehøjen 60 (hos Hasse)
Dato: 13/3-2023
Klokkeslæt: 19:30

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Samt Konstituering.
  • Vi har ikke fået møde referat - så kan ikke godkender det.
  • Bestyrrelse konstitueret enstemmigt:
   • Formand: Mads Christian Wendelboe (nr 1)
   • Næstformand: Jimmi Olsson (nr 58)
   • Kasser: Christian Kongstad (nr 91)
   • Menige: Daniel Lynge (nr 23), Hasse Stig Hagsteen (nr 60), Magnus Jensen (nr 57).
 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 3. Valg af referent
  • Magnus

Tilbagevendende punkter Fra sidste møde.

 • Intet referat

Nye punkter

 1. Planlægning af Arbejdsdag
  • Jimmi har hentet et tilbud hjem: gravemaskine, 2x moterbører, trailer med tip, stennedlægger - pris: 2300kr inkl moms.
  • Med levering og afhentning 4800 kr. inkl. moms., et tilbud som bestyrelsen godtar.
  • Fauna
   • Arbejdsdagen 2022 startede vi arbejdet på en fauna. Den skal nu fræses og der skal plantes frø. Alt overskydende jord fra arbejdsdagen 2023 vil blive brugt på faunaen før platning.
   • Til fræsning bruges en stennedlægger.
   • Mads har stadig frø
   • Faunaen skal slåes til efteråret (nyt projekt).
  • Udbedring af sti
   • Vi skal have færdiggjort sti projektet. Her vil førnævnte maskiner blive en stor hjælp, og gøre arbejdet mindre krævende end sidste år.
   • Den allerede udbedret sti skal vedligeholdes, evt. ved brug af gasbrænder.
  • Øvrige projekter?
   • To træer er væltet ved søen vi skal have fjernet
   • Buskene omkring bålsted skal skæres til
   • Nib skud på træer
  • Ansvarsfordeling?
   • Mads laver event på Facebook, hvor vi løbende kan "hype" det op og få et stort fremmøde. Mads sørger for at jord vil være bestilt og leveret til dagen af Jens. Mads vil ligeledes stå for intro på selve dagen: Hej, goddag og fortælle om opgaverne.
   • Jimmi vil stå for at booke maskiner.
   • Christian vil sørge for pølser, sodavand og øl til middag mm. (Daniel har en del fra sidst, hør også Anders ang. pølser fra sidst)
   • Efter en hård arbejdsdag vil der være socialt hygge ved Hasse om aften. Hasse vil sørge for at vi får bestilt pizza og får indkøbt øl og drikke, gerne af bedre kvalitet der kan lokke folk med til arbejdsdagen.
  • Forsikring: vi er ansvars forsikret gennem Parselhusejernes Landsforeningen. (Unge under 18 er ikke forsikret ved brug af motoriserede køretøjer)
  • Dato: 13. Maj 2023
  • Budget: forventer at bruge ~7000 kr. (samme som sidst)
 2. Status på stikvejene
  • Revner?
   • Det kan ikke betale sig at få forseglet revner endnu, de er ikke store nok.
  • Trænger der til at blive tømt vejriste?
   • Det er længe siden, men det konstateres at det ikke er et problem endnu.
 3. Status lamperne
  • Bestyrelsen har oplevet nogle af lamperne ved stien har været forsøgt taget op. Bestyrelsen tænker ikke det er i et forsøg på at stjæle dem, men derimod drengestreger.
  • evt. forsikring vi er ikke forsikret på dem og vurder det ikke vil kunne betale sig.
  • Det vil være unødvendig dyrt at få GPS i lamperne, men bestyrelsen har købt klistermærker hvor der står "GPS" i et forsøg på at afskræmme yderligere hærværk.
 4. Ny vintervedligeholdelse
  • Den kommunale bestyrelse er vores myndighed ang. vintervedligehold - den siger vi skal vedligeholde i forhold til vejens færdsel art og omfang. Hvorfor vi kan nøjes med saltning efter behov bestemt af bestyrelsen, som vedtaget på generalforsamling.
  • Hver husstand skal hver i sær vedligeholde græs- og indkørselsstykke.
 5. Ny udstykning og fortov på noget af Lergravvej
  • Det forlyder at der måske kommer fortov noget af Lergravvej ud mod Bærmosehøjen, men ikke hele vejen - som del af Lokalplan nr. 1187.

Eventuelt

 • Referat fra generalforsamling: Bestyrelsen har ingen umildbare indveningerne, og det vil snart blive godkendt og underskrevet.
 • Gavekurver:
  • Magnus står for en gavekurv af 300,- til afgående bestyrelsesmedlemmer
  • Christian står for en flaske vin som tak for hjælp ang. muldvarper