2023/09/05 Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. september 2023

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden.

Referatet fra sidste møde blev godkendt sammen med dagsordenen for dette møde.

2. Valg af referent.

Magnus blev valgt som referent for mødet.

3. Tilbagevendende punkter fra sidste møde.

Opfølgning på arbejdsdag, stien, og fauna:

 • Arbejdsdagen havde et fin fremmøde på 25-30 personer.
 • Faunaen ser sund ud, og der er ingen akutte problemer. Vi overvejer genplantning næste år, hvis nødvendigt.
 • Stien havde problemer med en defekt pladevibrator og tørke. Efter regn er stien blevet bedre. Vi overvejer at genbesøge stien næste år, hvis midler og tilladelser er på plads. Kassereren udarbejder en omkostningsopgørelse til næste møde, og projektet betragtes som gennemført.

4. Nye punkter

Legeplads og bypark: (Vedlæg)

 • Legepladsen flyttes til et godkendt område.
 • Der er planer om træplantning og andre forbedringer i byparken.
 • Vi søger finansiering fra Oplandspuljen og går i udbud.
 • Udvalg skal nedsættes til de forskellige delprojekter.
 • Mads vil præsentere projektet for andre generalforsamlinger og arbejder på at sikre midlerne i år. Fællesrådet vil have ejerskabet.

Nye naboer syd for de lige numre:

 • Forventningen er, at de nye naboer ikke vil tilslutte sig grundejerforeningen, på grund af tidligere retlige uoverensstemmelser.
 • Jimmi kontakter kommunen vedrørende en potentiel ulovlig træfældning.

Vedligeholdelse af fællesareal:

 • Enighed om udfordringer med vedligeholdelsen.
 • Juli var usædvanlig regnfuld, hvilket gjorde det svært at følge med, og ferieperioder førte til mandskabsmangel.
 • Diskussion om at ansætte en pensionist eller købe en havetraktor, hvis muligheden opstår. Der søges ikke aktivt, men Jimmi laver et opslag i Rema omkring næste sæson. Behovet for et skur blev drøftet, samt det regnes med en arbejdstid på 120 timer/sæson, og det vil blive taget op på generalforsamlingen.

5. Eventuelt

 • Daniel undersøger en mulig defekt lampe.
 • GPS-klistermærker fungerer korrekt.
 • Mads overtager ansvaret for Facebook-gruppen.