2024/01/24 Bestyrelsesmøde

Onsdag, 24. Januar 2024

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev godkendt og er klar til at blive lagt op på hjemmesiden.

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

Valg af referent

Magnus blev valgt som referent for dette møde.

Punkter til debat

 • Hvem genopstiller
  • Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller gerne, men Hasse og Daniel er villige til at fratræde, hvis der er andre, der vil prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet.. Alle bliver gerne. Vi lægger dog op til maks to udskiftes for at vedligeholde viden.
 • Skal sne konceptet til afstemning igen?
  • Sne konceptet fortsætter som det er da vi ser en økonomisk effekt af, at vi nu selv styre, hvornår de skal komme, og om vi kan nøjes med saltning. Medlemmerne opfordres også til at deltage og give feedback via Facebook-gruppen.
 • Dato for generalforsamling
  • Generalforsamlingen afholdes den 27. februar kl. 19:30. Christian booker lokalet, Mads printer invitationerne (uden farve) og Jimmi deler dem rundt. Invitationerne (mm.) skal også lægges på hjemmesiden, når de er underskrevet.
 • Budget og årsregnskab
  • Budgettet for det kommende år er realistisk og tager højde for udgifterne til vintervedligehold. Effekterne af sne konceptet vil blive evalueret efter en sæson mere. Foreningen har en rimelig buffer og kan gå ned til 150.000 kr. i kassen, før der skal justeres på kontingentet.

Eventuelt

 • Legepladsprojektet nær regnvandsbassinnet bør blive afsluttet i 2024. (For mere information, se referat fra 2023/09/05)
 • Den hårde kerne til sociale arrangementer består af ca. 20 personer, som også mødte op til nytårstamtam. Der blev foreslået at stille en undersøgelse op for at finde ud af, hvad der kan gøres for at få flere medlemmer til at deltage i de sociale aktiviteter.